Kirkjugarðar Akureyrar
Höfðagötu 1
600 Akureyri
Sími 462 2613
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skrifstofa KGA er opin alla virka daga milli klukkan 8:00 og 16:00

Kirkjugarðar Akureyrar (KGA) eru sjálfseignarstofnun sem rekur kirkjugarðana á Naustahöfða og í Lögmannshlíð samkvæmt lögum nr 36/1993, auk þess að reka líkhús og kapellu á Naustahöfða. Þar er einnig starfsaðstaða garðanna.

Stjórn Kirkjugarða Akureyrar skipa þrír fulltrúar.   Sóknirnar þ.e. Akureyrar- og Glerársókn (Lögmannshlíðarsókn) skipa hvor um sig einn fulltrúa og einn fulltrúi er skipaður af prófasti.

Þau eru:

• Harpa Ævarrsdóttir

• Hermann Arason

• Jóhann Þorsteinsson

Kirkjugarðsstjórnir á Íslandi starfa eftir lögum nr. 36/1993.

Í 8. gr. þeirra laga stendur: "Hver kirkjugarður þjóðkirkjunnar er sjálfseignarstofnun með sérstöku fjárhaldi, í umsjón og ábyrgð safnaðar undir yfirstjórn prófasts (í Reykjavík prófasta) og biskups. Sóknarnefnd eða sérnefnd kjörin af safnaðarfundi, sbr. 9. gr., hefur á hendi umsjón og fjárhald kirkjugarðs samkvæmt því sem fyrir er mælt í lögum þessum. Er hún hér eftir nefnd kirkjugarðsstjórn."

Framkvæmdastjóri er Smári Sigurðsson. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.